Đăng tải các file luận án TS của NCS Nguyễn Đức Xuân

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

THÔNG BÁO

 

Đăng tải các file luận án tiến sỹ của

NCS Nguyễn Đức Xuân

Đề tài:     NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU BÙ CO NGẮN CỘT BÊ TÔNG CỐT THÉP NHÀ SIÊU CAO TẦNG Ở VIỆT NAM

Ngành: Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành:   9580201

DOWNLOADTẠI ĐÂY