Ngắn hạn

courses

Thay đổi lịch Tập huấn kiến thức và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc (lớp HN01)

Thay đổi lịch Tập huấn kiến thức và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc

Chi tiết
courses

Thông báo Mở khóa học "Tập huấn kiến thức và sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc"

Công nhận Trường Đại học Xây dựng là cơ sở đào tạo về kiến trúc đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Chi tiết