Đăng tải các file luận án TS của NCS Trần Quốc Cường

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

THÔNG BÁO

 

                Đăng tải các file luận án tiến sỹ của

NCS Trần Quốc Cường

Đề tài:     Nghiên cứu thực nghiệm cơ chế phá hủy của kết cấu sàn phẳng bê tông cốt thép khi mất cột biên

   Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng

   Mã ngành:   9580201

 

    DOWNLOAD: TẠI ĐÂY