Đăng tải các file luận án TS của NCS Trần Hoài Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

THÔNG BÁO

 

Đăng tải các file luận án tiến sỹ của

NCS Trần Hoài Anh

Đề tài:     NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ỨNG XỬ DẦM BÊ TÔNG CỐT THÉP CHỊU UỐN BỊ HƯ HỎNG DO ĂN MÒN ĐƯỢC GIA CƯỜNG BẰNG TẤM CFRP

Ngành: Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành:   9580201

DOWNLOADTẠI ĐÂY