Đăng tải các file luận án Tiến Sĩ của NCS Lê Lan Hương

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

THÔNG BÁO

 

Đăng tải các file luận án tiến sỹ của

NCS Lê Lan Hương

Đề tài:     Quy hoạch khu nhà ở công nhân khu công nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng gắn với sinh kế bền vững và phát triển cộng đồng

Chuyên ngành: Quy hoạch vùng và đô thị

Mã ngành:   9580105

DOWNLOADTẠI ĐÂY