KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ THÁNG 11 NĂM 2013
(Thứ năm, 21/11/2013)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 11 NĂM 2013

 

    THÔNG BÁO

 

Kết quả Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ tháng 11 năm 2013 đã được công bố tại Khoa ĐT Sau đại học, Phòng 204 nhà A1, 55 Giải Phóng, Hai Bà Trưng Hà Nội.

Nhận đơn phúc tra từ ngày 20/11/2013 đến ngày 04/12/2013

Gọi và làm thủ tục cho thí sinh trúng tuyển nhập học từ ngày 10/12/2013 đến 07/01/2014. Giấy triệu tập gửi theo đường bưu điện. Thí sinh nào muốn lấy trực tiếp đến Khoa đào tạo Sau đại học đăng ký trước ngày 10/12/2013.

Đề nghị các thí sinh chú ý thời gian nhập học.

  Trân trọng thông báo./. 


   Tra cứu kết quả Tuyển sinh trực tuyến tại đây