Kết quả thi Tuyển sinh Sau đại học tháng 11 năm 2017
(Thứ sáu, 01/12/2017)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC THÁNG 11 NĂM 2017

 

    THÔNG BÁO

 

Kết quả Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ tháng 11 năm 2017 đã được công bố tại trang web Khoa ĐT Sau đại học: http://sdh.nuce.edu.vn/TraCuuDiem.aspx

Nhận đơn phúc tra từ ngày 01/12/2017 đến ngày 15/12/2017

Gọi và làm thủ tục cho thí sinh trúng tuyển nhập học từ ngày 15/12/2017 đến 30/12/2017. Giấy triệu tập gửi theo đường bưu điện. Thí sinh nào muốn lấy trực tiếp đến Khoa đào tạo Sau đại học đăng ký trước ngày 15/12/2017.

Đề nghị các thí sinh chú ý thời gian nhập học.

  Trân trọng thông báo./. 


   Tra cứu kết quả Tuyển sinh trực tuyến tại đây