Thông báo lịch thi Tuyển sinh Sau đại học tháng 11 năm 2013
(Thứ tư, 30/10/2013)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DƯNG

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 11 năm 2013

(Dành cho Thí sinh dự thi)

1.     Tuyển sinh Nghiên cứu sinh

Ngày 01/11/2013 (Thứ sáu)

-        08h00:  Xét tuyển Nghiên cứu sinh tại các tiểu ban chuyên môn.                     

2.     Tuyển sinh Cao học

Ngày 01/11/2013 (Thứ sáu)

-        09h00: Thí sinh có mặt tại các phòng thi Nhà H1 (tầng 5 & 6), Trường Đại học Xây dựng, 55 Giải phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội để làm thủ tục dự thi và nhận kế hoạch chi tiết.

-        13h30: Thi môn tiếng Anh (Đọc-Viết, Nghe).

Ngày 02/11/2013 (Thứ bảy)

-        07h30: Thi môn Cơ bản.

-        13h30: Thi môn Cơ sở.

Ngày 03/11//2013 (Chủ nhật): 

-        07h15: Thi môn tiếng Anh (Nói) – Các phòng thi

509A; 509B; 510A; 510B; 601; 603; 605; 607; 609; 610; 612

-        13h15: Thi môn tiếng Anh (Nói) – Các phòng thi

507; 508; 511; 512; 602; 604; 606; 608; 611; 613; 615

Chú ý:

-        Danh sách phòng thi xem ở bảng tin Khoa ĐT Sau đai học.

-        Thí sinh khi đến dự thi phải mang theo Chứng minh thư nhân dân.

-        Thông báo này thay cho giấy triệu tập dự thi.