Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh đợt tháng 11 năm 2013
(Thứ hai, 02/12/2013)
Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh đợt tháng 11 năm 2013

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

THÔNG BÁO

Tuyển sinh Nghiên cứu sinh Khóa Tháng 11/2013.

 

1.     Chuyên ngành đào tạo (17 chuyên ngành)

2.     Hình thức, Thời gian và Địa điểm đào tạo

Thời gian đào tạo đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm tập trung liên tục hoặc 4 năm không tập trung liên tục; đối với người có bằng tốt nghiệp đại học là 4 năm tập trung liên tục hoặc 5 năm không tập trung liên tục.

Địa điểm:     Đại học Xây dựng

3.     Điều kiện dự thi

1)  Có bằng thạc sỹ đúng chuyên ngành, chuyên ngành phù hợp, chuyên ngành gần;

2)  Có bằng thạc sỹ chuyên ngành khác và có bằng tốt nghiệp đại học chính quy đúng ngành hoặc ngành phù hợp.

3)  Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy đúng ngành, loại Khá trở lên;

4)  Người dự tuyển phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau:

-  Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 trong thời hạn 2 năm;

-  Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài; 

-  Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.

5)  Có ít nhất một bài báo trên tạp chí khoa học đối với người có bằng thạc sỹ và hai bài báo đối với người chưa có bằng thạc sỹ

6)  Có một bài luận về dự định nghiên cứu và đề xuất người hướng dẫn

7)  Có hai thư giới thiệu

8)  Một số yêu cầu khác …

4.     Hồ sơ dự tuyển (Chi tiết xem toàn văn thông báo đính kèm)

5.     Hình thức tuyển sinh:      Xét tuyển

6.     Thời gian dự định thi:     Ngày 01 tháng 11 năm 2013

7.     Thời gian, địa chỉ liên hệ, nhận và nộp hồ sơ

1.     Nhận mẫu hồ sơ: từ ngày 13/08/2013 đến ngày 13/09/2013.

2.     Nộp hồ sơ: từ ngày 16/09/2013 đến ngày 30/09/2013.

 

Thông tin chi tiết xem toàn văn Thông báo tại đây

 

Mẫu hồ sơ tham khảo tại đây