Hình thức trình bày luận văn
(Thứ năm, 01/08/2013)

1.1       Hình thức trình bầy luận văn

Luận văn phải được trình bầy ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xoá, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị. Cụ thể được quy định dưới đây:

1.1.1       Soạn thảo văn bản

Luận văn sử dụng chữ Time new Roman 13 hoặc 14 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương, được trình bầy trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210x297 mm); mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1.5 Lines; lề trên 3,5 cm, lề dưới 3 cm; lề trái 3,5 cm, lề phải 2 cm. Số trang được ghi ở giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy và theo từng phần trong luận văn: phần đầu (phần mục mục, danh mục bảng...), phần nội dung (mở đầu, các chương, kết luận, tài liệu tham khảo), và phần phụ lục . Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bầy theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang, nhưng nên hạn chế trình bầy theo cách này.

1.1.2       Tiểu mục

Các tiểu mục của Luận văn được trình bầy và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm bốn chữ số với số thứ nhất chỉ số chương ( ví dụ: 2.1.2.1 chỉ tiểu mục 1 nhóm tiểu mục 2 mục 1 chương 2). Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất hai tiểu mục, nghĩa là không thể có tiểu mục 2.1.1 mà không có tiểu mục 2.1.2 tiếp theo.

1.1.3       Bảng biểu, hình vẽ, phương trình

Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương (ví dụ: Hình 2.4 có nghĩa là hình thứ 4 trong chương 2). Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ (ví dụ: “Nguồn: Bộ Tài chính 1996”). Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong danh mục Tài liệu tham khảo. Đầu đề của bảng biểu ghi phía trên bảng, đầu đề của hình vẽ ghi phía dưới hình. Thông thường, những bảng ngắn và đồ thị nhỏ phải đi liền với phần nội dung đề cập tới các bảng và đồ thị này ở lần thứ nhất. Các bảng dài có thể để ở những trang riêng nhưng cũng phải tiếp theo ngay phần nội dung đề cập tới bảng này ở lần đầu tiên.

Hình 1: Cách gấp trang giấy rộng hơn 210 mm

Các bảng rộng vẫn nên trình bầy theo chiều đứng dài 297 mm của trang giấy, chiều rộng của trang giấy có thể hơn 210 mm. Chú ý gấp trang giấy này như minh hoạ ở hình 1 sao cho số và đầu đề của hình vẽ hoặc bảng vẫn có thể nhìn thấy ngay mà không cần mở rộng tờ giấy. Cách làm này cũng giúp để tránh bị đóng vào gáy của Luận văn phần mép gấp bên trong hoặc xén rời mất phần mép gấp bên ngoài. Tuy nhiên nên hạn chế sử dụng các bảng quá rộng này.

Đối với những trang giấy có chiều đứng hơn 297 mm (bản đồ, bản vẽ ...) thì có thể để trong một phong bì cứng đính bên trong bìa sau Luận văn.

Trong Luận văn, các hình vẽ phải được vẽ sạch sẽ bằng mực đen để có thể sao chụp lại; có đánh số và ghi đầy đủ đầu đề; cỡ chữ phải bằng cỡ chữ sử dụng trong văn bản luận văn.   Khi đề cập đến các bảng biểu và hình vẽ phải nêu rõ số của hình và bảng biểu đó ( ví dụ: “ .... được nêu trong bảng 2.1” hoặc xem hình 2.1"  mà không được viết “ ... được nêu trong bảng dưới đây ” hoặc “ trong đồ thị X và Y sau ” ).

Việc trình bầy phương trình toán học trên một dòng đơn hoặc dòng kép là tuỳ ý, tuy nhiên phải thống nhất trong toàn Luận văn. Khi ký hiệu xuất hiện lần đầu tiên thì phải giải thích và đơn vị tính phải đi kèm ngay trong phương trình có ký hiệu đó. Nếu cần thiết, danh mục của tất cả các ký hiệu, chữ viết tắt và nghĩa của chúng cần được liệt kê và để ở phần đầu của Luận văn. Tất cả các phương trình cần được đánh số và để trong ngoặc đơn đặt bên phía lề phải. Nếu một nhóm phương trình mang cùng một số thì những số này cũng được để trong ngoặc, hoặc một phương trình trong nhóm phương trình (1.1) có thể được đánh số là (1.1.1), (1.1.2), (1.1.3).

1.1.4       Viết tắt

Không lạm dụng việc viết tắt trong Luận văn. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong Luận văn. Không viết tắt những cụm từ dài, những mệnh đề; không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong Luận văn. Nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên các cơ quan, tổ chức ... thì được viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn. Nếu Luận văn có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt ( xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu Luận văn.

1.1.5       Tài liệu tham khảo và cách trích dẫn

Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý không phải của riêng tác giả và mọi tham khảo khác phải được trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong danh mục Tài liệu tham khảo của Luận văn. 

Nếu không có điều kiện tiếp cận được một tài liệu gốc mà phải trích dẫn thông qua một tài liệu khác thì phải nêu rõ cách trích dẫn này, đồng thời tài liệu gốc đó không được liệt kê trong danh mục Tài liệu tham khảo của Luận văn.

Khi cần trích dẫn một đoạn ít hơn hai câu hoặc bốn dòng đánh máy thì có thể sử dụng dấu ngoặc kép để mở đầu và kết thúc phần trích dẫn. Nếu cần trích dẫn dài hơn thì phải tách phần này thành một đoạn riêng khỏi phần nội dung đang trình bầy, với lề trái lùi vào thêm 2 cm. Trong trường hợp này mở đầu và kết thúc đoạn trích này không phải sử dụng dấu ngoặc kép.

Cách xếp danh mục tài liệu tham khảo được xếp theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật). Tài liệu tham khảo: Tác giả người Việt Nam xếp theo thứ tự ABC theo tên; Tác giả là người nước ngoài xếp thứ tự ABC theo họ và theo thông lệ của từng nước.

Việc trích dẫn là theo số thứ tự của tài liệu ở danh mục tài liệu tham khảo và được đặt trong ngoặc vuông, khi cần có cả số trang (ví dụ: [15, tr.314-315]). Đối với phần được trích dẫn từ nhiều tài liệu khác nhau, số của từng tài liệu được đặt độc lập trong từng ngoặc vuông, theo thứ tự tăng dần (ví dụ: [19], [25], [41], [45]).

1.1.6       Hướng dẫn sắp xếp tài liệu tham khảo

1. Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ  (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật...). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung, Nhật ...(đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít người biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu).

2. Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC của họ tên tác giả theo thông lệ của từng nước:

+        Tác giả là người nước ngoài : Xếp thứ tự ABC theo Họ.

+        Tác giả là người Việt Nam : xếp thứ tự ABC theo Tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ.

+        Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp vào vần B...

 3. Tài liệu tham khảo là sách, luận án, báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin sau:

-   tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách)

-   (năm xuất bản), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)

-   tên sách, luận án hoặc báo cáo, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)

-   nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản)

-   nơi xuất bản. (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo)

Ví dụ 6. Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (năm xuất bản), tên sách, luận án hoặc báo cáo, nhà xuất bản, nơi xuất bản.

    Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách... phải ghi đầy dủ các thông tin sau:

-   tên các tác giả (không có dấu ngăn cách)

-   (năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)

-   “tên bài báo”, (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)

-   tên tạp chí hoặc tên sách, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)

-   tập (không có dấu ngăn cách)

-   (số), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)

-   các số trang. (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc)

7. Tên các tác giả (năm công bố), “tên bài báo”, tên tạp chí hoặc tên sách, tập (số), tr. 10-16.

Cần chú ý những chi tiết về trình bầy nêu trên. Nếu tài liệu dài hơn một dòng thì nên trình bầy sao cho từ dòng thứ hai lùi vào so với dòng thứ nhất 1cm để phần tài liệu tham khảo được rõ ràng và dễ theo dõi.

                      VÍ DỤ VỀ SẮP XẾP TÀI LIỆU THAM KHẢO

( Phông chữ và cỡ chữ của trang này được soạn thảo như đối với luận án).

Tiếng Việt

1. Quách Ngọc Ân (1992), “Nhìn lại hai năm phát triển lúa lai”, Di truyền học ứng dụng, 98 (1), tr. 10-16.

2. Bộ Nông nghiệp & PTNT (1996), Báo cao tổng kết 5 năm (1992-1996) phát triển lúa lai, Hà Nội.

3. Nguyễn Hữu Đống, Đào Thanh Bằng, Lâm Quang Dụ, Phan Đức Trực (1997), Đột biến- Cơ sở lý luận và ứng dụng, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

4. Nguyễn Thị Gấm (1996), Phát hiện và đánh giá một số dòng bất dục   đực cảm ứng nhiệt độ, Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt nam, Hà Nội.

......

23. Võ Thị Kim Huệ (2000), Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị bệnh.....,    Luận án Tiến sỹ Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội.

Tiếng Anh

28. Boulding, K.E. (1955), Economics Analysis, Hamish Hamilton, London.

29. Anderson, J.E. (1985), The Relative Inefficiency of Quota, The Cheese Case, American Economic Review, 75 (1), pp. 178-90.

30. Institute of Economics (1988), Analysis of expenditure Pattern of urban Households in Vietnam, Departement of Economics, Economic Research Report, Hanoi.

31. Borkakati R.P., Virmani S.S. (1997), Genetics of thermosensitive genic male sterility in Rice, Euphytica 88, pp. 1-7.

32. Burton G.W. (1988), “Cytoplasmic male-sterility in pearl millet (penni-setum glaucum L.)”, agronomic Journal 50, pp. 230-231.

33. Central Statistical oraganisation (1995), Statistical Year Book, Beijing.

34. FAO (1971), agricultural Commodity Projections (1970-1980), Vol. II. Rome

1.2       Phụ lục của luận văn

Phần này bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh hoạ hoặc bổ trợ cho nội dung luận văn như số liệu, mẫu biểu, tranh ảnh .... Nếu luận văn sử dụng những câu trả lời cho một bản câu hỏi thì bản câu hỏi mẫu này phải được đưa vào phần Phụ lục ở dạng nguyên bản đã dùng để điều tra, thăm dò ý kiến; không được tóm tắt hoặc sửa đổi. Các tính toán mẫu trình bầy tóm tắt trong các bảng biểu cũng cần nêu trong Phụ lục của luận văn. Phụ lục không được dày hơn phần chính của luận văn.

CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN

1.      Trang bìa cứng in nhũ

2.      Trang phụ bìa

3.      Lời cảm ơn (nếu có)

4.      Mục lục

5.      Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt (nếu có)

6.      Danh mục các bảng (nếu có)

7.      Danh mục các hình vẽ, đồ thị (nếu có)

8.      Nội dung luận văn

9.      Kết luận

10. Tài liệu tham khảo

11. Phụ lục (nếu có)

800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4