GIỚI THIỆU CHUNG
(Thứ ba, 30/07/2013)

Ngày 11/03/1977 Thủ Tướng Chính Phủ giao nhiệm vụ đào tạo Nghiên cứu sinh cho Trường Đại học Xây dựng.

Năm 1987 khoa Đào tạo Sau đại học được thành lập

Lĩnh vực đào tạo chính của khoa hiện nay gồm: Tiến sỹ, Thạc sỹ và các chương trình đào tạo ngắn hạn. Cho đến nay trường đại học xây dựng đã đào tạo được 142 tiến sỹ, 1737 thạc sỹ, hơn 17.500 học viên ngắn hạn. Các tiến sỹ, thạc sỹ này đã trở thành các cán bộ lãnh đạo, các nhà khoa học đầu ngành tại các trường đại học, cao đẳng, các vụ, viện, các tổng công ty… Họ đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ngành xây dựng Việt Nam, Lào và Campuchia.

Quy mô đào tạo hiện nay 18 chuyên ngành tiến sỹ và 14 chuyên ngành thạc sỹ, với 70 nghiên cứu sinh và khoảng 1100 học viên cao học.

Trường Đại học Xây dựng tự hào đã và đang góp phần đào tạo cán bộ kỹ thuật trình độ cao cho đất nước nói chung và trong lĩnh vực xây dựng nói riêng, tự hào tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy cho nhiều Trường Đại học, Cao đẳng trong cả nước, là đối tác tiềm năng, tin cậy trong các dự án đào tạo Quốc tế.

Đào tạo Sau Đại học là lĩnh vực đào tạo quan trọng nhất để thực hiện mục tiêu: “Xây dựng và phát triển Trường Đại học xây dựng thành một trung tâm đào tạo và NCKH đầu ngành có chất lượng cao trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, từng bước hoà nhập vào hệ thống các trường đại học khu vực và thế giới về năng lực của đội ngũ cán bộ được đào tạo”.

Tóm tắt quá trình đào tạo sau đại học

1. Đào tạo tiến sỹ

Năm 1977, tại QĐ số 97/TTg ngày 11/3/1977 Trường Đại học Xây dựng được Nhà nước giao nhiệm vụ đào tạo NCS trong nước. Các Phó tiến sỹ bảo vệ trong nước đầu tiên của Việt Nam là người của trường ĐHXD. Đó là các thầy giáo Hồ Anh Tuấn, Phạm Khắc Hùng, Trần Văn Hãn, Dương Học Hải, Hoàng Văn Quý, Nguyễn Như Khải và Vũ Công Ngữ. Đây là những PTS KH kỹ thuật đầu tiên được đào tạo trong nước nên đã được Chính phủ tổ chức trọng thể lễ trao bằng tại Nhà hát lớn Thành phố Hà Nội và Phó Thủ tướng Võ Nguyên Giáp đã trực tiếp trao bằng.

Từ năm 2000, theo Qui chế Đào tạo sau đại học, tên học vị Phó tiến sỹ được đổi thành Tiến sỹ chuyên ngành, gọi tắt là Tiến sỹ.

Đến tháng 12 năm 2009 đã có 142 NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ tại trường ĐHXD. Các luận án tiến sỹ đều có những đóng góp mới và nhiều kiến nghị được áp dụng. Các tiến sỹ tốt nghiệp là CBGD của trường phát huy tốt vai trò của mình. Đặc biệt, tháng 6/2001 NCS Say Khong Saynasine cán bộ của nước CHDCND Lào đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ thuộc chuyên ngành Kinh tế xây dựng. Đây là tiến sỹ đầu tiên trong 3 người nước ngoài được đào tạo tại trường ĐHXD

Số lượng nghiên cứu sinh tuyển vào trường không đều và không cao do những đòi hỏi ngặt nghèo về chất lượng đào tạo đặt ra trong trường. Từ cuối những năm 80 xấp xỉ 10 người/năm. Từ năm 2001 trở đi như sau: 2001 - 11 người, 2002 - 15 người, 2003 - 10 người, 2004 - 7 người, 2005 - 14 người, 2006 - 11 người, 2007 – 9 người. Từ năm 2003, trường ĐHXD được Bộ giao thêm nhiệm vụ tổ chức tuyển sinh cao học và NCS đi học nước ngoài. Thấy rõ tầm quan trọng của công tác đào tạo sau đại học, năm 1987 Trường đã thành lập Khoa Sau đại học tách khỏi Phòng Nghiên cứu khoa học để đảm nhận công tác này.

2. Đào tạo thạc sỹ

Năm 1987 Trường đã mở lớp cao học thí điểm đầu tiên ngành xây dựng công trình biển, gồm 27 học viên. Tiếp đó năm 1989 mở lớp cao học thí điểm ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp gồm 7 học viên. Kinh nghiệm từ 2 lớp cao học thí điểm này đã góp phần không nhỏ vào chủ trương mở cấp học cao học của Nhà nước trong quyết định năm 1991.

Đào tạo thạc sỹ được đẩy mạnh từ năm 1992 sau khi Nhà nước có quyết định số 55/HĐBT ngày 09/03/1991 mở đào tạo cao học, một bậc học mới.

Địa bàn đào tạo cao học chủ yếu là ở Hà Nội. Ngoài ra, nhà trường còn mở một số lớp kết hợp với Liên doanh dầu khí VIETSOVPETRO (2006-2009), các trường đại học: Đại học Hàng Hải - Hải Phòng (1992, 1996, 2000, 2005, 2006), Đại học Đà Nẵng (1994, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006), Đại học Vinh (1997, 1999, 2007), Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (2007).

Các luận văn thạc sỹ đảm bảo các quy định của Nhà nước, hầu hết được thực hiện một cách công phu, khối lượng lớn và có những đóng góp nhất định về mặt khoa học và phục vụ sản xuất. Số lượng học viên tuyển mới gia tăng dần hàng năm. Năm 2009 tuyển 529 học viên.

3. Đào tạo liên tục

Từ năm 1987 sau khi Khoa Đào tạo sau đại học được thành lập, các hoạt động Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho kỹ sư được đẩy mạnh. Nhà trường xây dựng các chuyên đề về tin học trong xây dựng, nâng cấp các chương trình bổ túc kỹ sư. Các lớp bồi dưỡng sau đại học thuộc lĩnh vực truyền thống: xây dưng dân dụng, xây dựng cầu đường và một ngành mới của Trường ra đời là Xây dựng công trình thềm lục địa, tiền đề cho ngành xây dựng công trình biển ngày nay.

Năm 2001, Trường chủ trương xây dựng, phát triển hệ đào tạo liên tục theo đặt hàng của Bộ Xây dựng, Nhà trường đã huy động các GS đầu ngành, các chuyên gia nhiều kinh nghiệm để xây dựng bộ gồm 24 chuyên đề thuộc các lĩnh vực xây dựng, kiến trúc quy hoạch và quản lý.

Tháng 6 năm 2005 Bộ Xây dựng đã ra Quyết định công nhận Trường Đại học Xây dựng là cơ sở có đủ khả năng và điều kiện bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình của 3 lĩnh vực: Công trình Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật; Giao thông; Thuỷ lợi, Thủy điện. Trường Đại học xây dựng là cơ sở đư¬ợc ngư¬ời học đánh giá cao, nhất là về chư¬ơng trình đào tạo. Cán bộ của Trường đã xây dựng một chư¬ơng trình đào tạo hấp dẫn, có tính hệ thống, đáp ứng khả năng nhiều mặt của nghề xây dựng, hiện nay trường đang mở các lớp đào tạo liên tục sau:

  1. Bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình: dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; Giao thông; Thủy lợi, thủy điện.
  2. Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án và đầu tư xây dựng công trình
  3. Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu Xây dựng.
  4. Bồi dưỡng nghiệp vụ Môi giới, Định giá, Quản lý và điều hành Sàn Giao dịch Bất động sản.
  5. Bồi dưỡng về Phần mềm XD và Ứng dụng
  6. Các chuyên đề bồi dưỡng sau đại học

Triển khai Quyết định trên, từ tháng 6/2005 đến 12/2009, Trường đã đào tạo ngắn hạn và cấp chứng nhận cho 17.436 học viên với các ở các Sở Xây dựng, các Tổng Công ty và các địa phư¬ơng. Địa bàn mở lớp cũng rất rộng, trên nhiều tỉnh thành như¬: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hoá, Quảng Ninh, Hải Dư¬ơng, Việt Trì, Vĩnh Yên, Yên Bái, Hoà Bình, Điện Biên, Quảnh Bình, Nha Trang, Tuy Hoà, Bình Định, TP. Hồ Chí Minh...