Các chương trình đào tạo ngắn hạn
(Thứ sáu, 06/03/2015)

STT Các chương trình đào tạo ngắn hạn Thời lượng Kinh phí / học viên
Tiết Buổi
1 Giám sát thi công xây dựng công trình
   - Xây dựng DD&CN và hạ tầng kỹ thuật
   - Xây dựng Cầu đường
   - Thủy lợi, thủy điện
140 35

            1.800.000

            1.500.000 (SV+HVCH)

2 Quản lý dự án đầu tư xây dựng 48 12                900.000
3 Đấu thầu Xây dựng 24 6                450.000
4 Quản lý điều hành sàn BĐS 80 20             1.100.000
5 Môi giới BĐS 80 20             1.100.000
6 Định giá BĐS 120 30             1.300.000
7 Trắc địa 44 11                900.000
8 Quản lý, Vận hành nhà chung cư 72 18             1.500.000

 

Xem chi tiết giới thiệu về hoạt động đào tạo Ngắn hạn tại đây