Các chuyên ngành đào tạo Thạc sỹ
(Thứ tư, 10/04/2019)


1. Các ngành - chuyên ngành Trường Đại học Xây dựng Tuyển sinh 


TT        Mã ngànhChuyên ngành
18580302Quản lý xây dựng - QL dự án XD
28580302Quản lý xây dựng - Kinh tế XD
38580302Quản lý xây dựng - QL đô thị
48580210Kỹ thuật cơ sở hạ tầng - Cấp thoát nước
58580210Kỹ thuật cơ sở hạ tầng - QL hạ tầng kỹ thuật
68580201Kỹ thuật xây dựng
78580205Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - XD cầu hầm
88580205Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - XD đường ô tô & ĐTP
98580202Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
108580101Kiến trúc
118520320Kỹ thuật môi trường
128520309Kỹ thuật vật liệu
138520103Kỹ thuật cơ khí
148460112Toán ứng dụng 
158580203Kỹ thuật xây dựng công trình biển
168580211Địa kỹ thuật xây dựng

1. Mục tiêu của chương trình:

Cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về quản lý dự án, các kiến thức nâng cao và các kỹ năng chuyên nghiệp quản lý dự án xây dựng. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, người học có khả năng thực hành quản lý dự án chuyên nghiệp ở các ban quản lý dự án – chủ đầu tư, các công ty tư vấn quản lý dự án, các nhà thầu xây dựng, các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng; người học cũng có khả năng tiến hành các nghiên cứu khoa học về lĩnh vực quản lý dự án xây dựng và học tiếp để đạt được học vị cao hơn.

2. Thời lượng và nội dung chương trình:

- Thời lượng của chương trình: 45 TC, bao gồm:

+ Phần kiến thức chung (Theo quy định của Bộ GD&ĐT): 5 TC

+ Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 31TC; trong đó: các học phần bắt buộc: 17TC; các học phần tự chọn: 14 TC.

+ Phần luận văn tốt nghiệp: 9 TC.

- Nội dung chương trình: Các môn học (học phần) của chương trình cung cấp các mảng kiến thức về lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng, các mô hình tổ chức thực hiện dự án, các hình thức quản lý dự án, kỹ năng lập kế hoạch và kiểm soát dự án, các nội dung quản lý dự án xây dựng.

3. Đối tượng tuyển sinh:

- Những người có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Kinh tế xây dựng, Kinh tế và Quản lý đô thị, Kinh tế và Quản lý bất động sản

- Những người có bằng tốt nghiệp đại học các ngành gần như:

1)        Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp;

2)        Xây dựng Cầu đường;

3)        Xây dựng Cơ sở hạ tầng giao thông (Kỹ sư chất lượng cao);

4)        Xây dựng Công trình Thủy (Kỹ sư chất lượng cao);

5)        Kỹ thuật Đô thị (Kỹ sư chất lượng cao);

6)        Xây dựng Công trình;

7)        Xây dựng Cảng - Đường thuỷ;

8)        Xây dựng công trình thuỷ lợi;

9)        Xây dựng Công trình biển - Dầu khí;

10)     Xây dựng công trình ngoài khơi và ven bờ;

11)     Vật liệu và cấu kiện xây dựng;

12)     Cấp thoát nước;

13)     Hệ thống Kỹ thuật trong công trình;

14)     Môi trường đô thị và khu công nghiệp;

15)     Kiến trúc;

16)     Quy hoạch;

17)     Cơ giới hoá Xây dựng;

18)     Máy Xây dựng;

19)     Tin học Xây dựng Công trình;

20)     Các ngành phù hợp khác.

 Trở về đầu trang