Thông báo kế hoạch thi tuyển sinh Thạc sỹ đợt tháng 05 năm 2019
(Thứ ba, 07/05/2019)

                                                      THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 05 năm 2019

(Dành cho Thí sinh dự thi)

 

1.    Tuyển sinh Cao học:

Ngày 10/05/2019 (Thứ Sáu)

-         09h15: Thí sinh có mặt tại các phòng thi Nhà H1 (tầng 5), Trường Đại học Xây dựng, 55 Giải phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội để làm thủ tục dự thi và nhận kế hoạch chi tiết.

-         13h30: Thi môn tiếng Anh (Đọc-Viết, Nghe).

Ngày 11/05/2019 (Thứ Bảy)

-         07h30: Thi môn Cơ bản.

-         13h30: Thi môn Cơ sở.

Ngày 12/05/2019 (Chủ nhật):

-         07h15: Thi môn tiếng Anh (Nói)

2.    Xét tuyển sinh Nghiên cứu sinh

Từ Ngày 13/05/2019 (Thứ Hai ) đến 14/05/2019 (Thứ Ba)

Xét tuyển Nghiên cứu sinh tại các Tiểu ban chuyên môn.

 

Chú ý:

-         Thí sinh khi đến dự thi phải mang theo Chứng minh thư nhân dân.

-         Thông báo này thay cho giấy triệu tập dự thi.

-         Danh sách phòng thi được thông báo tại Khoa ĐTSĐH