Đăng tải các file luận án tiến sỹ của NCS Phạm Hồng Sơn
(Chủ nhật, 07/04/2019)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

THÔNG BÁO

 

Đăng tải các file luận án tiến sỹ của

NCS Phạm Hồng Sơn

Đề tài:     Cấu trúc không gian ven đô các thành phố vùng Bắc Trung Bộ theo hướng đô thị sinh thái, áp dụng cho thành phố Vinh

Chuyên ngành: Quy hoạch vùng và đô thị

Mã ngành:   9580105

XEM: TẠI ĐÂY