Thông báo Khai giảng SĐH khóa T11/2013 và Phát bằng Thạc sỹ
(Thứ năm, 27/02/2014)

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số:     /SĐH-ĐHXD                           Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2014

 

 

THÔNG BÁO

V/v Thay đổi thời gian Khai giảng Cao học khóa tháng 11 năm 2013 và Phát bằng Thạc sỹ

Kính gửi: Các tân học viên khóa tháng 11 năm 2013

Các tân Thạc sỹ

Do lịch làm việc bị thay đổi nên việc tổ chức lễ Khai giảng cho các học viên Cao học Khóa tháng 11 năm 2013 và Phát bằng Thạc sỹ được thay đổi như sau:

Thời gian tổ chức: 13h’00, Ngày 11/03/2014 (thứ ba).

Địa điểm: Hội trường G3, Trường Đại học Xây dựng.

Kính đề nghị các Tân thạc sỹ nhanh chóng hoàn thành các thủ tục nhận bằng, tốt nghiệp ra trường (nộp học phí, luận văn). Ai không hoàn thành các thủ tục trên sẽ không nhận bằng trong đợt này.

Các Tân thạc sỹ nộp lệ phí phát bằng và nhận Áo, mũ nghi lễ  từ 8h đến 11h30 sáng ngày Thứ Bẩy 08/03/2014, riêng các tân thạc sỹ học xa trường vào sáng thứ Ba ngày 11/03/2014 (liên hệ trước với chị Tuyết), tại Văn phòng Khoa ĐT Sau đại học, P.204 nhà A1.

Vị trí ngồi của các tân học viên và tân Thạc sỹ sẽ được thông báo sau.

Khoa Đào tạo Sau đại học chân thành mong các thầy cô giáo và các học viên thông cảm vì sự thay đổi này.

Trân trọng./.

                                                                                 TRƯỞNG KHOA

 

                                                                                          (đã ký)

 

                                                                           PGS.TS. Nguyễn Bình Hà