Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh đợt tháng 5 năm 2019 (Thông báo số 1)
(Thứ tư, 17/04/2019)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

THÔNG BÁO

Xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt tháng 5 năm 2019

(Thông báo số 1)

 

I.                   CÁC CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH:

TT

Mã số

Ngành/Chuyên ngành

1

9580201

Kỹ thuật xây dựng

2

9580101

Kiến trúc

3

9580205-1

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Xây dựng Cầu hầm

4

9580205-2

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Xây dựng Đường ô tô và Đường thành phố

5

9580302

Quản lý xây dựng

6

9520101

Cơ kỹ thuật

7

9580105

Quy hoạch vùng và đô thị

8

9580204

Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm

9

9520309

Kỹ thuật vật liệu

10

9580211

Địa kỹ thuật xây dựng

11

9580203

Kỹ thuật xây dựng công trình biển

12

9580202-1

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy - Cảng đường thủy

13

9580202-2

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy - Thủy lợi thủy điện

14

9520320-1

Kỹ thuật môi trường - Môi trường chất thải rắn

15

9520320-2

Kỹ thuật môi trường - Môi trường nước và nước thải

16

9520320-3

Kỹ thuật môi trường - Công nghệ môi trường khí

17

9580210

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

18

9520103-1

Kỹ thuật cơ khí - Kỹ thuật máy nâng, máy vận chuyển liên tục

19

9520103-2

Kỹ thuật cơ khí - Kỹ thuật máy và thiết bị xây dựng

Danh mục các hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu và danh sách các nhà khoa học có thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh kèm theo thông báo này;

II. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN: TẠI ĐÂY

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN (Chi tiết xem toàn văn thông báo đính kèm)

IV. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH (năm học 2019):  20 NCS

V. HÌNH THỨC TUYỂN SINH: Xét tuyển

VI. THỜI GIAN NHẬN, NỘP HỒ SƠ & XÉT TUYỂN

Thời gian: vào các buổi chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu.

1.   Nhận mẫu hồ sơ: từ ngày 01/02/2019 đến ngày 08/4/2019.

           (Để nhận được mẫu để khai Hồ sơ Tuyển sinh, thí sinh phải đăng ký Tuyển sinh trực tuyến trên trang web http://sdh.nuce.edu.vn từ ngày 01/02/2019. Sau khi đã được xác nhận đăng ký thành công, mẫu hồ sơ sẽ được gửi cho thí sinh bằng email).

2.   Nộp hồ sơ: từ ngày 08/4/2019 đến ngày 26/4/2019. Thí sinh đem theo bản chính để đối chiếu.

3.   Thời gian xét tuyển: 13/5/2019 ~ 15/5/2019.

4.   Địa điểm xét tuyển: Trường Đại học Xây dựng, 55 Giải Phóng, HBT, HN.

5.   Thời gian công bố kết quả: tháng 5/2019.

6.   Thời gian nhập học: tháng 6/2019.

VII. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Thời gian và hình thức đào tạo theo Chương III của Quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sỹ ban hành theo Thông tư số 08 /2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học phí, các chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ kinh phí cho nghiên cứu sinh trong quá trình học tập (nếu có) theo quy định của nhà nước, của Trường.

VIII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ, NHẬN VÀ NỘP HỒ SƠ

1.        Khoa Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Xây dựng - Phòng 204, nhà A1 số 55 đường Giải phóng, Hà Nội. Điện thoại: (024) 3869 1832;

2.        Email: sdh@nuce.edu.vn;

3.        Thông tin chi tiết có thể tham khảo tại Website: http://sdh.nuce.edu.vn./.

Thông tin chi tiết xem toàn văn Thông báo TẠI ĐÂY

Đăng ký trực tuyến: TẠI ĐÂY