Thông báo lịch thi tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 6 năm 2020
(Thứ ba, 09/06/2020)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 6 năm 2020

(Dành cho Thí sinh dự thi)

 

1.    Tuyển sinh Cao học:

Ngày 12/6/2020 (Thứ Sáu)

-         13h30: Thí sinh có mặt tại các phòng thi Nhà H1 (tầng 5), Trường Đại học Xây dựng, 55 Giải phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội để làm thủ tục dự thi và nhận kế hoạch chi tiết.

-         14h00: Thi môn tiếng Anh (Đọc-Viết, Nghe).

Ngày 13/6/2020 (Thứ Bảy)

-         07h30: Thi môn Cơ bản.

-         13h30: Thi môn Cơ sở.

Ngày 14/6/2020 (Chủ nhật):

-         07h15: Thi môn tiếng Anh (Nói)

2.    Xét tuyển sinh Nghiên cứu sinh

Từ Ngày 15/6/2020 (Thứ Hai ) đến 17/6/2020 (Thứ Tư)

Xét tuyển Nghiên cứu sinh tại các Tiểu ban chuyên môn.

 

Chú ý:

-         Thí sinh khi đến dự thi phải mang theo Chứng minh thư nhân dân.

-         Thông báo này thay cho giấy triệu tập dự thi.

-         Danh sách phòng thi được thông báo tại Khoa ĐTSĐH