Thông báo trao bằng Tiến sỹ, Thạc sỹ
(Thứ bảy, 09/03/2019)

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số: 86/SĐH-ĐHXD                                        Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v Trao bằng bằng Tiến Sỹ, Thạc sỹ

Kính gửi: Các tân Tiến sỹ, Thạc sỹ

Trường Đại học Xây dựng long trọng tổ chức lễ Phát bằng Tiến sỹ, Thạc sỹ.

Thời gian tổ chức: 08h’30, Ngày 10/03/2019 (Chủ nhật).

 (08h’30 Khoa ĐTSĐH sẽ xác nhận lần cuối danh sách các tân Tiến sỹ, tân Thạc sỹ tới nhận bằng tại hội trường G3 bằng cách điểm danh theo vị trí chỗ ngồi. Ai vắng mặt sẽ không được lên nhận bằng)

Địa điểm: Hội trường G3, Trường Đại học Xây dựng.

Các tân Tiến sỹ, tân thạc sỹ cần hoàn thành các thủ tục quy định đã thông báo để được nhận bằng  tốt nghiệp.

Các tân Tiến sỹ, tân thạc sỹ nộp lệ phí phát bằng và nhận Áo, mũ nghi lễ  từ 08h’30 đến 12h’00 sáng ngày Thứ Năm 07/03/2019 tại Văn phòng Khoa ĐT Sau đại học, P.204 nhà A1.

Danh sách học viên nhận bằng: TẠI ĐÂY

Sơ đồ hội trường G3: TẠI ĐÂY

Danh sách Tiến sỹ, Thạc sỹ chỗ ngồi hội trường G3: TẠI ĐÂY

Để không khí buổi Lễ trao bằng mang tinh thần của Trường Đại học Xây dựng các bạn học thuộc một đoạn trong bài hát " Về đây với Trường Xây dựng": TẠI ĐÂY

Vị trí chỗ ngồi sẽ được thông báo sau.

Trân trọng ./.

                                                                                       TRƯỞNG KHOA

 

 

 

                                                                                PGS. TS. Nguyễn Bình Hà