Đăng tải các file luận án của Nghiên cứu sinh: Sengaloun KEOALOUNXAY
(Thứ tư, 28/11/2018)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC


THÔNG BÁO

 

Đăng tải các file luận án của
Nghiên cứu sinh: Sengaloun KEOALOUNXAY
Mã NCS: 62141111
Đề tài: "Dự báo biến dạng co ngót của bê tông trong điều kiện khí hậu thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào"
Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng
Mã ngành: 9580201


TẠI ĐÂY