THÔNG BÁO Công bố các file luận án Của Nghiên cứu sinh Võ Mạnh Tùng
(Thứ hai, 15/10/2018)TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC


THÔNG BÁO


Đăng tải các file luận án của 

        Nghiên cứu sinh: Võ Mạnh Tùng


Đề tài:    Nghiên cứu ảnh hưởng của biến dạng nút khung tới phản ứng của khung bê tông cốt thép chịu động đất

Cán bộ Hướng dẫn:         PGS.TS Nguyễn Lê Ninh;

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành:   9580201


TẠI ĐÂY