Kế hoạch thi Sau đại học đợt tháng 11 năm 2018
(Thứ hai, 05/11/2018)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH

THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 11 năm 2018

(Dành cho Thí sinh dự thi)

 

1.    Tuyển sinh Cao học:

Ngày 09/11/2018 (Thứ Sáu)

-         09h15: Thí sinh có mặt tại các phòng thi Nhà H1 (tầng 5), Trường Đại học Xây dựng, 55 Giải phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội để làm thủ tục dự thi và nhận kế hoạch chi tiết.

-         13h30: Thi môn tiếng Anh (Đọc-Viết, Nghe).

Ngày 10/11/2018 (Thứ Bảy)

-         07h30: Thi môn Cơ bản.

-         13h30: Thi môn Cơ sở.

Ngày 11/11/2018 (Chủ nhật):

-         07h15: Thi môn tiếng Anh (Nói)

2.    Xét tuyển sinh Nghiên cứu sinh

Từ Ngày 12/11/2018 (Thứ Hai ) đến 13/11/2018 (Thứ Ba)

Xét tuyển Nghiên cứu sinh tại các Tiểu ban chuyên môn.

 

Chú ý:

-         Thí sinh khi đến dự thi phải mang theo Chứng minh thư nhân dân.

-         Thông báo này thay cho giấy triệu tập dự thi.

-         Danh sách phòng thi được thông báo tại Khoa ĐTSĐH