Thông báo Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp
(Thứ hai, 16/12/2019)

ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC


THÔNG BÁO


Căn cứ thông thư số 21/2019/TT-BGDĐT ký ngày 29/11 năm 2019 về Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

Xem: Tại đây

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 01 năm 2020.


Trân trọng thông báo./.