THÔNG BÁO Đăng tải các file luận án tiến sỹ của NCS Đỗ Thị Minh Hạnh
(Thứ hai, 16/12/2019)


TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

THÔNG BÁO

 

Đăng tải các file luận án tiến sỹ của

NCS Đỗ Thị Minh Hạnh

Đề tài:     Xây dựng các tiêu chí đánh giá và chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật để đảm bảo hoạt động bền vững của nhà máy xử lý nước thải đô thị

Xem: TẠI ĐÂY

Chuyên ngành: CNMT Nước và nước thải

Mã ngành:   9520320-2