THÔNG BÁO Đăng tải các file luận án tiến sỹ của NCS Phạm Thị Trang
(Thứ tư, 04/12/2019)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

THÔNG BÁO

 

Đăng tải các file luận án tiến sỹ của 

NCS Phạm Thị Trang

Đề tài:     Quản lý rủi ro dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại thành phố Đà Nẵng

Chuyên ngành: Quản lý xây dựng

Mã ngành:   9580302

Xem: TẠI ĐÂY


Trân trọng./.