Thông báo kế hoạch thi B1 đợt tháng 10 năm 2019
(Thứ sáu, 04/10/2019)

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG               

HỘI ĐỒNG THI NGOẠI NGỮ B1                         

LỊCH THI

Đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 của học viên sau đại học– Đợt tháng 10 năm 2019

Điểm thi Trường Đại học Xây dựng

 

NGÀY 09/10/2019 (THỨ TƯ)

Sáng :          Thi Đọc Viết + Nghe Hiểu

07h00:           Tập trung cán bộ coi thi (CBCT) tại Phòng Hội đồng thi

-                Tập huấn coi thi, thông báo phòng thi, giờ thi.

-                Nhận đề thi Đọc Viết, Phiếu trả lời Đọc Viết


07h30:          Bóc đề thi, kiểm tra và phát đề thi Đọc Viết cho HV. 


09h10:          Thu bài thi Đọc Viết


09h30:          Bắt đầu thi phần Nghe Hiểu (Bật loa) 


10h30:          Các HV có mặt tại phòng thi (Thi Nói)


Trân trọng thông báo./.