Thông báo Đăng tải các file luận án Của Nghiên cứu sinh Nguyễn Hoài Thu
(Thứ sáu, 16/11/2018)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC


THÔNG BÁO

 

Đăng tải các file luận án của Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hoài Thu

Mã NCS: 62130508

Đề tài: "Tổ chức không gian kiến trúc nhà ở nông thôn tiểu vùng Nam đồng bằng sông Hồng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa",

Chuyên ngành: Kiến trúc,

Mã ngành: 9580101


TẠI ĐÂY


Trân trọng thông báo./.