Đăng tải Luận án TS của NCS Ngô Văn Dũng
(Thứ năm, 20/09/2018)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC


THÔNG BÁO


Đề tài: "Tối ưu hóa chế độ vận hành các nhà máy thủy điện trong hệ thống điện Việt Nam.",

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ,

Mã ngành: 9580202,

Của Nghiên cứu sinh: Ngô Văn Dũng,                 

Mã NCS: 62120301

Xem: TẠI ĐÂY

Trân trọng thông báo./.