Đăng tải các file luận án tiến sỹ của NCS Trần Việt Tâm
(Thứ hai, 12/08/2019)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

THÔNG BÁO

 

Đăng tải các file luận án tiến sỹ của

NCS Trần Việt Tâm

Đề tài:         Nghiên cứu khả năng chống chọc thủng của sàn phẳng bê tông ứng lực trước

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành:   9580201


XEM: TẠI ĐÂY