Đăng tải các file luận án tiến sỹ của NCS Bùi Thế Anh
(Thứ tư, 18/09/2019)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

THÔNG BÁO

 

Đăng tải các file luận án tiến sỹ của

NCS Bùi Thế Anh

Đề tài:         Đánh giá hiệu ứng động của tải trọng sóng lên kết cấu công trình biển cố định bằng thép – Áp dụng trong điều kiện Việt Nam

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình Biển

Mã ngành: 9580203

Xem: Tại Đây