THÔNG BÁO Mở các khoá 35 và 36 Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình và Đấu
(Thứ ba, 23/07/2013)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Số:  40 / TB-ĐHXD-SĐH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                         Hà Nội, ngày  22 tháng 03 năm 2012

THÔNG BÁO

Mở các khoá 35 và 36  Bồi dưỡng nghiệp vụ

Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình và Đấu thầu xây dựng

 

   Trường Đại học Xây dựng mở các khoá 35, 36 đào tạo ngắn hạn cấp chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ:

1. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH đào tạo theo chương trình quy định tại thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng.

2. ĐẤU THẦU XÂY DỰNG đào tạo theo chương trình quy định tại thông tư 10/2010/TT-BKH ngày 13/5/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

ĐỐI TƯỢNG DỰ HỌC:  Các cá nhân có bằng trung cấp chuyên nghiệp trở lên thuộc các lĩnh vực liên quan tới hoạt động xây dựng và các cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng kiến thức.

Các cá nhân chưa có đủ điều kiện về văn bằng sẽ được cấp chứng nhận đã tham dự khóa học của Trường ĐHXD sau khi thi đạt yêu cầu.

HỒ SƠ:          Bản sao công chứng bằng chuyên môn; Chứng minh nhân dân công chứng và 04 ảnh 4 x 6 (theo kiểu hộ chiếu).

GIỜ HỌC:    Thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần từ 17h30 đến 20h45; Chủ nhật học cả ngày: sáng từ 8h00 đến 11h15, chiều từ 13h30 đến 16h45.

ĐỊA ĐIỂM:  Trường Đại học Xây dựng- 55 Đường Giải Phóng- Hà Nội.

KINH PHÍ:   900.000 VNĐ/ khoá/người/ chứng nhận QLDA

                        450.000 VNĐ/ khoá/người/ chứng nhận ĐTXD.

                        (Kinh phí đã bao gồm tài liệu học tập + Giấy chứng nhận).

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ HỌC

                        Khoá 35:                Đăng ký: Từ 20/02/2012 đến 23/03/2012

                                                         Học: Từ 27/03/2012 đến 16/04/2012

                        Khoá 36:                Đăng ký: Từ 17/04/2012 đến 06/06/2012

                                                         Học: Từ 12/06/2012 đến 29/06/2012

                 

Liên hệ: Khoa Đào tạo SĐH- phòng 204 nhà A1 từ 14h -17h các ngày làm việc trong tuần.

Điện thoại: 04.3869 1832.                                               Fax: 04.3869 1684

Website: http://www sdh.nuce.edu.vn                       Email: info@sdh.nuce.edu.vn

 

 

Nơi nhận:

-         Như kính gửi;

-         Lưu: VT, SĐH.

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS. TS Phạm Duy Hòa

Đã Ký