Thông báo Tuyển sinh Đào tạo Thạc sỹ đợt tháng 11 năm 2018 cho các thí sinh tỉnh Bình Định và các tỉnh lân cận
(Thứ năm, 23/08/2018)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

THÔNG BÁO

Tuyển sinh Đào tạo Thạc sỹ đợt tháng 11 năm 2018

cho các thí sinh tỉnh Bình Định và các tỉnh lân cận

 

1.    Hình thức, thời gian và địa điểm đào tạo

Đào tạo theo học chế tín chỉ thời gian 1,5 năm.

Địa điểm:  

  - Đại học Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định

2.    Điều kiện dự thi

           Công dân nước CHXHCN Việt Nam có đủ các điều kiện dưới đây được đăng              ký dự thi:

1.      Về văn bằng:

a.    Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự thi.

b.   Các trường hợp khác với II.1.a, thí sinh phải nộp bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp và bảng điểm. Căn cứ bảng điểm đại học và các môn bổ sung kiến thức của phụ lục số 1, khoa Chuyên ngành và khoa ĐT Sau đại học trình Hiệu trưởng số lượng học phần học bổ sung kiến thức.

2.      Khoa Đào tạo Sau đại học và các Khoa chuyên ngành tổ chức học và đánh giá kết quả phần nội dung kiến thức học bổ sung trước khi dự thi.

3.      Có đủ sức khoẻ để học tập.

4.      Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

3.    Các môn thi tuyển

Thi 3 môn: Môn cơ bảnMôn cơ sở và Môn ngoại ngữ (A2).

4.    Thời gian dự định thi:

ngày 09, 10 và 11 tháng 11 năm 2018

5.    Thời gian, địa chỉ liên hệ, nhận và nộp hồ sơ

1.     Nhận mẫu hồ sơ: từ ngày 01/08/2018.

2.     Đăng ký học bổ sung kiến thức từ ngày 07/09/2018.

3.     Học bổ sung kiến thức: Từ ngày 07/09/2018.

4.     Nộp hồ sơ: từ ngày 10/08/2018 đến ngày 30/09/2018.

 

Thông tin chi tiết xem toàn văn thông báo TẠI ĐÂY

Hướng dẫn đăng ký trực tuyến: TẠI ĐÂY

Hướng dẫn khai hồ sơ: TẠI ĐÂY

Phụ lục môn bổ sung: TẠI ĐÂY