Đăng tải luận án NCS Lê Xuân Trường
(Thứ tư, 08/08/2018)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC


THÔNG BÁO


Đăng tải các file luận án:


Của Nghiên cứu sinh: Lê Xuân Trường,               

Mã NCS: 62110923

Đề tài: "Quy hoạch xây dựng khu đô thị mới với tác động của hoạt động kinh tế đô thị trong điều kiện Việt Nam",

Chuyên ngành: Quy hoạch vùng và đô thị,

Mã ngành: 62580105,
Download: TẠI ĐÂY