THÔNG BÁO Trường Đại học Xây dựng tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường cho: NCS Chu Thị Hải Ninh
(Thứ năm, 05/07/2018)

THÔNG BÁO

Trường Đại học Xây dựng tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường cho:

 Chu Thị Hải  Ninh

Đề tài:     Tên_đề_tài_1 Nghiên cứu công nghệ chế tạo và thi công bê tông nhẹ chống cháy cho công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

Cán bộ Hướng dẫn 1:       PGS.TS Nguyễn Đình Thám;

Cán bộ Hướng dẫn 2:     PGS.TS Vũ Minh Đức;

Chuyên ngành:   Chuyên_ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Mã ngành:     62580208

Thời gian:     8h30 ngày 30 tháng 7 năm 2018

Địa điểm:     Phòng họp tầng 1 nhà G3 - Trường Đại học Xây dựng

Số 55, Đường Giải phóng - Hà Nội. 

Nội dung Luận án có thể tìm đọc tại Thư viện Trường Đại học Xây dựng và trang web http://sdh.nuce.edu.vn

Nếu cần biết thêm thông tin Quý vị liên hệ với Khoa Đào tạo Sau Đại học.

Kính mời các Quý vị quan tâm tới dự./.

                                                       TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG