Đăng tải luận án Nghiên cứu sinh của Nghiên cứu sinh: Chu Thị Hải Ninh
(Thứ năm, 21/06/2018)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC


THÔNG BÁO


Đề tài: "Nghiên cứu công nghệ chế tạo và thi công bê tông nhẹ chống cháy cho công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp",

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp,

Mã ngành: 62580208,

Của Nghiên cứu sinh: Chu Thị Hải Ninh,             

Mã NCS: 62110918
Download: TẠI ĐÂY