Thông báo chuyển kế hoạch thi Tuyển sinh Sau đại học đợt 1 tháng 05 năm 2020 sang tháng 06/2020
(Thứ tư, 11/03/2020)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

THÔNG BÁO

Tuyển sinh Cao học khóa Tháng 06/2020 (Thông báo số 2)

 

1.    Hình thức, thời gian và địa điểm đào tạo

Đào tạo theo học chế tín chỉ thời gian 18 tháng.

Địa điểm:  

  - Đại học Xây dựng – TP. Hà Nội

- Một số Trường Đại học, Cao đẳng thuộc Tây bắc, Tây nguyên, Tây Nam Bộ... và tại các địa phương (nếu có yêu cầu và được Bộ giáo dục và Đào tạo cho phép).

2.    Điều kiện dự thi

           Công dân nước CHXHCN Việt Nam có đủ các điều kiện dưới đây được đăng ký dự thi:

1.      Về văn bằng:

a.    Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự thi.

b.   Các trường hợp khác với II.1.a, thí sinh phải nộp bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp và bảng điểm. Căn cứ bảng điểm đại học và các môn bổ sung kiến thức của phụ lục số 1, khoa Chuyên ngành và khoa ĐT Sau đại học trình Hiệu trưởng số lượng học phần học bổ sung kiến thức.

2.      Khoa Đào tạo Sau đại học và các Khoa chuyên ngành tổ chức học và đánh giá kết quả phần nội dung kiến thức học bổ sung trước khi dự thi.

3.      Có đủ sức khoẻ để học tập.

4.      Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

3.    Các môn thi tuyển

Thi 3 môn: Môn cơ bảnMôn cơ sở và Môn ngoại ngữ (A2).

4.    Thời gian dự định thi:

ngày 12, 13 và 14 tháng 06 năm 2020

5.    Thời gian, địa chỉ liên hệ, nhận và nộp hồ sơ

1.     Nhận mẫu hồ sơ: Từ ngày 25/01/2020.

2.     Đăng ký học bổ sung kiến thức từ ngày 25/01/2020 đến 15/02/2020.

3.     Học bổ sung kiến thức: Từ ngày 10/04/2020.

4.     Nộp hồ sơ: Từ ngày thông báo đến 10/04/2020.

 

Thông tin chi tiết xem toàn văn thông báo TẠI ĐÂY

Hướng dẫn đăng ký trực tuyến: TẠI ĐÂY

Hướng dẫn khai hồ sơ: TẠI ĐÂY

Phụ lục môn bổ sung: TẠI ĐÂY

Mẫu hồ sơ Thạc sỹ: TẠI ĐÂY