Đăng tải luận án Nghiên cứu sinh của Nghiên cứu sinh: Phạm Thị Hải Hà
(Thứ ba, 29/05/2018)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC


THÔNG BÁO


Nghiên cứu sinh: Phạm Thị Hải 
Mã NCS: 62120303
Đề tài: "Giải pháp kiến trúc thụ động theo phương pháp tính hiệu quả năng lượng lớp vỏ bao che nhà chung cư cao tầng tại Hà Nội",
Chuyên ngành: Kiến trúc,
Mã ngành: 62580102,


Download: TẠI ĐÂY