Đăng tải luận án Nghiên cứu sinh của Nghiên cứu sinh: Hoàng Lê phương
(Thứ sáu, 18/05/2018)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC


THÔNG BÁO


Đăng tải file Luận án Tiên sỹ của NCS Hoàng Lê Phương:

Mã NCS: 62121110 

Đề tài: "Nghiên cứu xử lý phân bùn bể tự hoại bằng phương pháp sinh học trong điều kiện Việt Nam.",

Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường - Công nghệ môi trường chất thải rắn,

Mã ngành: 62520320-1,Download: TẠI ĐÂY