Đăng tải luận án Nghiên cứu sinh: Của Nghiên cứu sinh: Nguyễn Tiến Đức
(Thứ tư, 09/05/2018)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC


THÔNG BÁO


Đăng tải Luận án Tiến sỹ:

Của Nghiên cứu sinh: Nguyễn Tiến Đức,

Mã NCS: 62110907

Chuyên ngành: Kiến trúc,

Mã ngành: 62580102,

Đề tài: "Tổ chức không gian nhóm nhà ở chung cư trong đơn vị ở theo hướng xanh tại các đô thị tỉnh Thái Nguyên",Download: TẠI ĐÂY