Đăng tải luận án Nghiên cứu sinh: Của Nghiên cứu sinh: Trần Hoàng Anh
(Thứ năm, 10/05/2018)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC


THÔNG BÁO


Của Nghiên cứu sinh: Trần Hoàng Anh,               

Mã NCS: 62100901

Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng,

Mã ngành: 62580210,

Đề tài: "Nghiên cứu công nghệ có màng lọc để xử lý nước thải hầm lò mỏ than khu vực Quảng Ninh phục vụ cho mục đích cấp nước sinh hoạt",


Download: TẠI ĐÂY