Đăng tải luận án Nghiên cứu sinh: Của Nghiên cứu sinh: Trương Ngọc Lân
(Thứ ba, 08/05/2018)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC


THÔNG BÁO


Đăng tải luận án Nghiên cứu sinh:

Của Nghiên cứu sinh: Trương Ngọc Lân,             

Mã NCS: 62090805 

Chuyên ngành: Kiến trúc,

Mã ngành: 62580102,

Đề tài: "Tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng cho các khu ở đô thị tại Hà Nội",


Download: TẠI ĐÂY