Thông báo Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 05 năm 2018
(Thứ tư, 02/05/2018)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúcHà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 05 năm 2018

(Dành cho Thí sinh dự thi)

 

1.    Tuyển sinh Cao học:

Ngày 04/05/2018 (Thứ Sáu)

-         09h15: Thí sinh có mặt tại các phòng thi Nhà H1 (tầng 5), Trường Đại học Xây dựng, 55 Giải phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội để làm thủ tục dự thi và nhận kế hoạch chi tiết.

-         13h30: Thi môn tiếng Anh (Đọc-Viết, Nghe).

Ngày 05/05/2018 (Thứ Bảy)

-         07h30: Thi môn Cơ bản.

-         13h30: Thi môn Cơ sở.

Ngày 06/05/2018 (Chủ nhật):

-         07h15: Thi môn tiếng Anh (Nói)

2.    Tuyển sinh Nghiên cứu sinh

Từ Ngày 29/05/2018 (Thứ Ba ) đến 31/05/2018 (Thứ Năm)

Xét tuyển Nghiên cứu sinh tại các Tiểu ban chuyên môn.

 

Chú ý:

-         Thí sinh khi đến dự thi phải mang theo Chứng minh thư nhân dân.

-         Thông báo này thay cho giấy triệu tập dự thi.

-         Danh sách phòng thi được thông báo tại Khoa ĐTSĐH