Cán bộ Khoa ĐT Sau đại học
(Thứ sáu, 19/04/2019)

Khoa đào tạo sau đại học, trường Đại học Xây dựng
Phòng 204 nhà A1
55 đường Giải phóng Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84) - 024 - 3869 - 1832Trưởng khoa:

PGS. TS. Nguyễn Bình Hà

Phụ trách chung, công tác đào tạo tiến sỹ (từ cấp cơ sở), đào tạo thạc sỹ.

Email:        hanb@nuce.edu.vn

Phó Trưởng khoa:
PGS. TS. Nguyễn Hùng Phong
Phụ trách Nghiên cứu sinh, thanh tra đào tạo,Cơ sở vật chất, và một số công tác khác do trưởng khoa phân công.
Email: phongnh@nuce.edu.vn

Phó Trưởng khoa:

PGS. TS. Phạm Thanh Tùng
Phụ trách Đào tạo Ngắn hạn...
Email: tungpt@nuce.edu.vn

Chuyên viên:

Bùi Bảo Vân
Quản lý Nghiên cứu sinh...

Mail: vanbb@nuce.edu.vn

Chuyên viên: Nguyễn Thị Tuyết

Giáo vụ khoa và quản lý học viên cao học, và một số công tác khác do trưởng khoa phân công.

Email: tuyetnt1@nuce.edu.vn

Chuyên viên:

Bùi Hương Liên
Thư ký khoa, phụ trách ngành Kỹ thuật Vật liệu, Địa kỹ thuật

Email: lienbh@nuce.edu.vn

Chuyên viên:Trần Văn Linh

Phụ trách Tuyển sinh, Trang web Khoa ĐT SĐH, Ngoại ngữ đầu ra B1. Giáo vụ khoa phụ trách điểm và công tác tổ chức của các lớp Thạc sỹ...

Email: linhtv@nuce.edu.vn

 Chuyên viên: Đào Thái Bảo Lâm

Cán bộ Khoa ĐT SĐH

Email: lamdtb@nuce.edu.vn

 Chuyên viên:

 Nguyễn Vân Anh

Cán bộ Khoa ĐT SĐH

Mail: anhvn@nuce.edu.vn

 Chuyên viên: Trương Diễm My

Cán bộ Khoa ĐT SĐH

Mail: mydt@nuce.edu.vn

 Chuyên viên:
Nguyễn Thị Hương

Giáo vụ khoa phụ trách điểm ngành Quản lý Xây dựng

Mail: huongnt6@nuce.edu.vn