Cán bộ Khoa ĐT Sau đại học
(Thứ năm, 19/03/2015)

Khoa đào tạo sau đại học, trường Đại học Xây dựng
Phòng 204 nhà A1
55 đường Giải phóng Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84) - 04 - 3869 - 1832

Trưởng khoa:PGS. TS. Nguyễn Bình Hà
Phụ trách chung, trực tiếp phụ trách công tác đào tạo tiến sỹ, đào tạo thạc sỹ.
Email: ngbinhha@gmail.com


Phó Trưởng khoa:TS. Nguyễn Tường Lâm
Phụ trách tuyển sinh, thanh tra đào tạo,Cơ sở vật chất, và một số công tác khác do trưởng khoa phân công.
Email: lamnt@sdh.nuce.edu.vn

Chuyên viên:TS. Hà Mạnh Hùng
Quản lý Nghiên cứu sinh, thanh tra giảng dạy,...
Email: hunghm@sdh.nuce.edu.vn

Chuyên viên:KS. Nguyễn Thị Tuyết

Email: tuyetnt@sdh.nuce.edu.vn hoặc tuyetnt.sdh.dhxd@gmail.com

Giáo vụ khoa và quản lý học viên cao học, và một số công tác khác do trưởng khoa phân công.

Chuyên viên:

CN. Bùi Hương Liên
Email: lienbh@sdh.nuce.edu.vn
Thư ký khoa, tiếp nhận và trả hồ sơ đào tạo ngắn hạn... đào tạo ngắn hạn trong trường và một số chuyên đề ngoài trường

Chuyên viên:

CN Trần Văn Linh

Email: linhtv@sdh.nuce.edu.vn

Giáo vụ khoa phụ trách điểm và công tác tổ chức của các lớp Thạc sỹ...

  
Chuyên viên:

CN. Nguyễn Thị Hương

Email: nguyenhuong@sdh.nuce.edu.vn

Giáo vụ khoa phụ trách điểm và công tác tổ chức của các lớp Thạc sỹ ngành Quản lý Xây dựng (Kinh tế Xây dựng; Quản lý dự án; Quản lý đô thị)