Cán bộ Khoa ĐT Sau đại học
(Thứ tư, 04/03/2020)

Khoa đào tạo sau đại học, trường Đại học Xây dựng
Phòng 204 nhà A1
55 đường Giải phóng Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84) - 04 - 3869 - 1832Trưởng khoa:

PGS. TS. Nguyễn Bình Hà

Phụ trách chung, công tác đào tạo tiến sỹ (từ cấp cơ sở), đào tạo thạc sỹ.

Email: ngbinhha@nuce.edu.vn

Phó Trưởng khoa:
PGS. TS. Nguyễn Hùng Phong
Phụ trách Nghiên cứu sinh, thanh tra đào tạo,Cơ sở vật chất, và một số công tác khác do trưởng khoa phân công.
Email: phongnh@sdh.nuce.edu.vn


Chuyên viên:Bùi Bảo Vân
Quản lý Nghiên cứu sinh...

Chuyên viên:


 Nguyễn Thị Tuyết

Email: tuyetnt@sdh.nuce.edu.vn hoặc tuyetnt.sdh.dhxd@gmail.com

Giáo vụ khoa và quản lý học viên cao học, và một số công tác khác do trưởng khoa phân công.

Chuyên viên:

Bùi Hương Liên
Email: lienbh@sdh.nuce.edu.vn
Thư ký khoa, tiếp nhận và trả hồ sơ đào tạo ngắn hạn... 
đào tạo ngắn hạn trong trường và một số chuyên đề ngoài trường

Chuyên viên:

Trần Văn Linh

Email: linhtv@sdh.nuce.edu.vn

Phụ trách Tuyển sinh, Trang web Khoa ĐT SĐH, Ngoại ngữ đầu ra B1. Giáo vụ khoa phụ trách điểm và công tác tổ chức của các lớp Thạc sỹ...

 Chuyên viên:

 Nguyễn Vân Anh

Cán bộ Khoa ĐT SĐH

 Chuyên viên:

 Trương Diễm My

Cán bộ Khoa ĐT SĐH

 Chuyên viên:

Nguyễn Thị Hương

Email: nguyenhuong@sdh.nuce.edu.vn

Giáo vụ khoa phụ trách điểm và công tác tổ chức của các lớp Thạc sỹ

 Chuyên viên:

Đào Thái Bảo Lâm

Email: lamdtb@nuce.edu.vn

Giáo vụ khoa