Thông báo lịch thi Tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 11 năm 2017
(Thứ tư, 01/11/2017)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017


THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 11 năm 2017

(Dành cho Thí sinh dự thi)

 

1.    Tuyển sinh Cao học:

Ngày 10/11/2017 (Thứ Sáu)

-         09h15: Thí sinh có mặt tại các phòng thi Nhà H1 (tầng 5), Trường Đại học Xây dựng, 55 Giải phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội để làm thủ tục dự thi và nhận kế hoạch chi tiết.

-         13h30: Thi môn tiếng Anh (Đọc-Viết, Nghe).

Ngày 11/11/2017 (Thứ Bảy)

-         07h30: Thi môn Cơ bản.

-         13h30: Thi môn Cơ sở.

Ngày 12/11/2017 (Chủ nhật):

-         07h15: Thi môn tiếng Anh (Nói)

2.    Tuyển sinh Nghiên cứu sinh

Từ Ngày 13/11/2017 (Thứ Hai ) đến 17/11/2017 (Thứ Sáu)

Xét tuyển Nghiên cứu sinh tại các Tiểu ban chuyên môn.

 

Chú ý:

-         Thí sinh khi đến dự thi phải mang theo Chứng minh thư nhân dân.

-         Thông báo này thay cho giấy triệu tập dự thi.

-         Danh sách phòng thi được thông báo tại Khoa ĐTSĐH