Thông báo Đăng tải công khai Luận án NCS Trịnh Anh Tuấn
(Thứ tư, 27/09/2017)


TRƯỜNG ĐẠI  HỌC XÂY DỰNG

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

THÔNG BÁO


Đề tài: "Phân tích tĩnh và dao động riêng của vỏ thoải composite lớp có gân gia cường",

Chuyên ngành: Cơ kỹ thuật,

Mã ngành: 62520101,

Của Nghiên cứu sinh: Trịnh Anh Tuấn,               

Mã NCS: 62121112