Thông báo mở khóa 57 Giám sát thi công xây dựng công trình
(Thứ ba, 23/07/2013)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
Số: 338 /TB - SĐH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà nội, ngày 04 tháng 10 năm 2012

THÔNG BÁO

Về việc mở khoá 57

Bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình tại Trường ĐHXD

Kính gửi:

……………………………………………………………………………

Trường Đại học Xây dựng thông báo mở các khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình, đào tạo theo chương trình quy định tại Thông tư 25/2009-BXD ngày 29/7/2009, cấp chứng nhận theo ba lĩnh vực xây dựng:

- CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

- CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

- CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI, THUỶ ĐIỆN

ĐỐI TƯỢNG DỰ HỌC: Các cá nhân có bằng trung cấp chuyên nghiệp trở lên thuộc các lĩnh vực liên quan tới hoạt động xây dựng và các cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng kiến thức.

Các cá nhân chưa có đủ điều kiện về văn bằng sẽ được cấp chứng nhận đã tham dự khóa học của Trường ĐHXD sau khi thi đạt yêu cầu.

HỒ SƠ: Chứng minh nhân dân và bằng tốt nghiệp chuyên môn công chứng; 04 ảnh 4 x 6 (theo kiểu hộ chiếu).

KINH PHÍ: 1.200.000 VNĐ/ khoá/người/ học 1 lĩnh vực

1.500.000 VNĐ/ khoá/người/ học 3 lĩnh vực

(Kinh phí đã bao gồm tài liệu học tập + Giấy chứng nhận).

GIỜ HỌC: Thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần từ 17h30 đến 20h45.

Chủ nhật học cả ngày: sáng từ 8h00 đến 11h15, chiều từ 13h30 đến 16h45.

ĐỊA ĐIỂM HỌC: Trường Đại học Xây dựng- 55 Đường Giải Phóng- Hà Nội.

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ HỌC

Khoá 57: Đăng ký: Từ 01/10/2012 đến 12/10/2012

Học : Từ 16/10/2012 đến 16/11/2012

Liên hệ: Khoa Đào tạo SĐH-phòng 204 nhà A1từ 8h30-11h30 các ngày làm việc trong tuần.

Điện thoại: 04.38691832. Fax: 04.38691684

Webdsite: http//:www sdh.nuce.edu.vn Email: info@sdh.nuce.edu.vn

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT, Khoa ĐT SĐH.

KT. HIỆU TRƯỞNG


PHÓ HIỆU TRƯỞNG


Đã Ký


PGS. TS Phạm Duy Hòa