Thông báo sơ đồ hội trường G3 và danh sách ghế ngồi tân Tiến sỹ, Thạc sỹ