Thông báo sơ đồ hội trường G3 và danh sách ghế ngồi tân Tiến sỹ, Thạc sỹ
(Thứ sáu, 08/09/2017)


  TRƯỜNG ĐẠI  HỌC XÂY DỰNG           

           KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC                     

 

  

THÔNG BÁO


Sơ đồ hội trường G3: Tại đây

Danh sách ghế ngồi tân Tiến sỹ, Thạc sỹ: Tại đây


Trân trọng thông báo./.