Thông báo V/v Thay đổi kế hoạch khai giảng Cao học khóa tháng 05 năm 2017 và Phát bằng Tiến Sỹ, Thạc sỹ
(Thứ sáu, 01/09/2017)

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số: 91/SĐH-ĐHXD                                   Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v Thay đổi kế hoạch khai giảng Cao học khóa tháng 05 năm 2017 và Phát bằng Tiến Sỹ, Thạc sỹ

Kính gửi: Các tân học viên khóa tháng 05 năm 2017

Các tân Tiến sỹ, Thạc sỹ

Do kế hoạch đột xuất của Trường, Khoa Đào tạo Sau đại học thông báo chuyển thời gian khai giảng, phát bằng từ thứ 7 ngày 09/09/2017 sang: 08h30 chủ nhật ngày 10/09/2017.

Địa điểm: Hội trường G3, Trường Đại học Xây dựng.

Khoa Đào tạo Sau đại học chân thành mong các tân Tiến sỹ, tân Thạc sỹ và tân học viên thông cảm chia sẻ.

Trân trọng ./.

                                                                        TRƯỞNG KHOA

 

                                                                                                     ĐÃ KÝ

                                                                                         

                                                                       PGS. TS. Nguyễn Bình Hà