Thông báo luận án của NCS Nguyễn Trọng Hà
(Thứ tư, 26/07/2017)

Khoa Đào tạo Sau đại học Thông báo:


Đề tài: "Độ nhạy của các tham số kết cấu công trình và ứng dụng để đánh giá độ tin cậy của công trình nhà công nghiệp bằng thép",

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp,

Mã ngành: 62580208,

Của Nghiên cứu sinh: Nguyễn Trọng ,             

Mã NCS: 62090802


Xem: Tại Đây