BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SỸ CẤP TRƯỜNG NCS CHU THANH BÌNH
(Thứ sáu, 24/10/2014)

BÔ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

------- o O o --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------- o O o --------

 

THÔNG BÁO

 

Trường Đại học Xây dựng sẽ tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Cơ sở cho:

NCS Chu Thanh Bình

 Đề tài:   Độ tin cậy trong bài toán dao động công trình.

Chuyên ngành: Cơ kỹ thuật,

Mã ngành: 62520101,

Thời gian:  14h00 ngày 27 tháng 11 năm 2014

Địa điểm:   Phòng họp Tầng 1 Nhà G3 - Trường Đại học Xây dựng

Số 55, Đường Giải phóng - Hà Nội. 

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm tới dự.

 

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE