BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SỸ CẤP TRƯỜNG NCS TÔ VĂN HÙNG
(Thứ sáu, 22/05/2015)

BÔ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

------- o O o --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------- o O o --------

 

THÔNG BÁO

 

Trường Đại học Xây dựng sẽ tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường cho:

NCS Tô Văn Hùng

 Đề tài:   Tổ chức kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng sinh thái (lấy đô thị Đà Nẵng làm địa bàn nghiên cứu)

Cán bộ Hướng dẫn: PGS.TS Đàm Thu Trang;

Chuyên ngành: Quy hoạch vùng và đô thị,

Mã ngành: 62580105,

Thời gian:  14h00 ngày 26 tháng 06 năm 2015

Địa điểm:   Phòng họp Tầng 1 Nhà G3 - Trường Đại học Xây dựng

Số 55, Đường Giải phóng - Hà Nội. 

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm tới dự.

 

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE