BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SỸ CẤP TRƯỜNG NCS NGUYỄN MẠNH HÙNG
(Thứ năm, 21/05/2015)

 

BÔ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

------- o O o --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------- o O o --------

 

THÔNG BÁO

 

Trường Đại học Xây dựng sẽ tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường cho:

NCS Nguyễn Mạnh Hùng

 Đề tài:   Nghiên cứu và áp dụng phương pháp tuyển nổi trong các công trình xử lý nước mặt ở Việt Nam

Cán bộ Hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Việt Anh; TS Phạm Tuấn Hùng

Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng,

Mã ngành: 62580210,

Thời gian:  8h30 ngày 23 tháng 06 năm 2015

Địa điểm:   Phòng họp Tầng 1 Nhà G3 - Trường Đại học Xây dựng

Số 55, Đường Giải phóng - Hà Nội. 

Kính mời các đồng nghiệp quan tâm tới dự.

 

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE