Thông báo Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 05 năm 2015 (Dành cho Thí sinh dự thi)
(Thứ năm, 28/05/2015)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúcHà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2015

THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 05 năm 2015

(Dành cho Thí sinh dự thi)

1.      Tuyển sinh Nghiên cứu sinh

Ngày 25/05/2015 (Thứ 2)

10h00: Họp gặp mặt các ứng viên NCS tại P.204 H1, Trường ĐHXD.

Ngày 26/05/2015 (Thứ 3 )

Xét tuyển Nghiên cứu sinh tại các Tiểu ban chuyên môn.

2.      Tuyển sinh Cao học

-         Danh sách phòng thi được thông báo tại Khoa ĐTSĐH

Ngày 22/05/2015 (Thứ 6)

-         09h00: Thí sinh có mặt tại các phòng thi Nhà H1 (tầng 5 & 6), Trường Đại học Xây dựng, 55 Giải phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội để làm thủ tục dự thi và nhận kế hoạch chi tiết.

-         13h30: Thi môn tiếng Anh (Đọc-Viết, Nghe).

Ngày 23/05/2015 (Thứ 7)

-         07h30: Thi môn Cơ bản.

-         13h30: Thi môn Cơ sở.

Ngày 24/05/2015 (Chủ nhật):

-         07h15: Thi môn tiếng Anh (Nói) – Các phòng thi

 

Chú ý:

-         Thí sinh khi đến dự thi phải mang theo Chứng minh thư nhân dân.

-         Thông báo này thay cho giấy triệu tập dự thi.